რას გთავაზობთ

Print Version
მაგთის კორპორაციული მომსახურება არის საშუალება, მნიშვნელოვნად ნაკლები დანახარჯებით, მაქსიმალურად კომფორტულად და მარტივად მიიღოთ საუკეთესო საკომუნიკაციო მომსახურება.

კორპორაციული შეთავაზება გულისხმობს:
 • უფასო და ულიმიტო კავშირს თანამშრომლებს და ოჯახის წევრებს შორის;
 • მნიშნელოვან ფასდაკლებას მაგთის მაღალსიჩქარიან ინტერნეტზე;
 • მოქნილ პაკეტებს - წუთები; სმს/მმს და ინტერნეტი ერთ პაკეტში.
 • როუმინგულ მომსახურებას.
 • ონლაინ როუმინგს.

ფასდაკლებებს:
 • საქართველოს ფიქსირებული და მობილური ოპერატორების მიმართულებით;
 • საერთაშორისო ოპერატორების მიმართულებით;
 • როუმინგულ მომსახურებაზე.

ასევე უფასო მომსახურებებს:
 • პერსონალური მენეჯერი;
 • კურიერული მომსახურება;
 • ახალი ნომრის აღება;
 • ნომრის გადაფორმება;
 • ნომრის აღდგენა;
 • დეტალური ამონაბეჭდი;
 • დამატებითი სერვისების გააქტიურება (ფაქსისა და მონაცემთა გადაცემა (FAX/DATA), SMS მდივანი, ნომრის დაფარვა/ამოცნობა, აუდიო მაცნე და ა.შ);
 • საკრედიტო და საავანსო სისტემა.

მობილური კავშირის გარდა მაგთიკომი თავის მომხმარებელს უამრავ მაღალტექნოლოგიურ მომსახურებას სთავაზობს, მათ შორის:
 • BlackBerry სერვისს;
 • ჯგუფურ SMS-ს - აბონენტის მიერ წინასწარ განსაზღვრული სააბონენტო ნომრების მიხედვით ან ოპერატორის მიერ დადგენილი (არაიდენტიფიცირებულ) აბონენტთა ჯგუფების მიხედვით.
 • USB მოდემებს და WIFI როუტერს;
 • ინტერნეტის და ვირტუალური ქსელის მოწყობას GPRS, 3G, 3.5G, CDMA, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი და რადიოსარელეო ტექნოლოგიით;
 • ფიქსირებული ქსელის სატელეფონო მომსახურებას PBX და მაგთიფიქსს;
 • მაგთისატს - პირველ სატელიტურ მომსახურებას საქართველოში.

დაარეგისტრირეთ თქვენი ტელეფონის ნომერი http://mymagti.com-ზე და მართეთ/აკონტროლეთ თქვენი ანგარიშები.